22 NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
30.08.2015.

1. Dziś ostatnia Niedziela sierpnia, przedostatni dzień wakacji, a w związku z tym ostatni porządek wakacyjny. We wtorek rozpoczynamy nowy rok pracy wychowawczej. W naszych modlitwach polecamy Panu Bogu naszą Ojczyznę , w 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej, a także trudną sprawę wychowania. Pierwszych wychowawców, czyli Rodziców, oraz Dyrekcje, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy na wspólną modlitwę.
 O godz. 8.00 – Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich Szkół w Szczucinie. Po Mszy świętej inauguracja roku szkolnego dla Zespołu Szkół w Szczucinie na Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Rudnickiego 12 o godz. 9.00.
 Gimnazjum w Radwanie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skrzynce ma rozpoczęcie roku o 8.00 w kaplicy w Radwanie.
 Gimnazjum w Borkach rozpoczyna rok szkolny o godz. 8.10. Dowóz młodzieży do Borek z przystanku w Dąbrowicy – Remiza od 7.40. Szczegółowy rozkład dowozów umieszczony jest w szkole.
Dyrekcjom Szkół, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty Dzieciom, Młodzieży Szkolnej – życzymy błogosławieństwa Bożego w nowym roku szkolnym i wiele osobistej satysfakcji w pracy i nauce. W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie troski wychowawcze.
 W czwartek od 17.00. okazja do spowiedzi św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. O 18.00 Nowenna do Matki Bożej w intencji powołań Kapłańskich i zakonnych, oraz Msza św. Spowiedź w kaplicach dojazdowych w Środę od godz. 16.00.
 W I Piątek naszą modlitwą i Komunią św. wynagradzamy Sercu Pana Jezusa, a ofiarami wspieramy dzieło Misyjne Kościoła. Msze Św. o Sercu Pana Jezusa o 6.30, 15.00 i 18.00. Na Mszy świętej o godz. 15.00 pobłogosławimy tornistry, zeszyty i książki oraz przybory szkolne. Msza św. w Radwanie i Dąbrowicy o godz. 16.00. Wyjazd na nocne czuwanie do Krakowa Mogiły w I Piątek miesiąca o 18.00.
 W przyszłą Niedzielę będzie już Msza święta o 12.30, a wieczorna Msza święta będzie o godz. 17.00. I prosimy, aby te zmiany zapamiętać. Przyszła Niedziela to także święto Rolników. Chętni na wyjazd do Częstochowy proszeni są o zapisy u Ks. Proboszcza w Borkach. Można zapisywać się telefonicznie. Wyjazd o godz. 5.00.
2. Składamy podziękowania:
Dziękujemy za kolejne wpłaty na remont organów.
Dziękujemy za każdą życzliwość dla podejmowanych przedsięwzięć.
Po Mszy świętej przed kościołem będą kwestować Siostry Sercanki, prowadzące w Krakowie bursę dla dziewcząt. Aby wieloletnia bursa mogła nadal służyć studentkom musi być wyremontowana. Siostry licząc na wsparcie dziękują za każdy gest dobrej woli.
3. Zapraszamy do naszego Ogniska Muzycznego na spotkanie organizacyjne w przyszły wtorek 8 września o godz. 17.00 w Domu Parafialnym KANA. Dziś zapraszamy do naszego Kiosku.
4. Msza św. w Sanktuarium w Odporyszowie dla Chorych w przyszłą Środę o godz. 17.00. Zapisy z wpłatą 5 zł do przyszłej Niedzieli włącznie w Zakrystii lub w Kancelarii Parafialnej.
5. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie tylko do 8 września prowadzi rekrutacje na bezpłatne studia stacjonarne, a do 11 września na studia niestacjonarne na Wydziale Inżynierii Wytwarzania w Mielcu. Szczegóły na WWW.agh.edu.pl Centrum Edukacji SIGMA w Tarnowie zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej. Informacja internetowa WWW.sigma.org.pl .
Wnioski o zwrot akcyzy paliwowej tylko do jutra, czyli do poniedziałku 31 sierpnia br.
Do dnia 2 września w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych z powodu suszy mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Od 1 września rozpocznie się w Domu Parafialnym KANA Seminarium Odnowy w Duchu Świętym.
6. „Moim duchem i moim słowem żyć będą ci, którzy po mnie przyjdą" – pouczał Stefan Kardynał Wyszyński. Niech ten nowy rok szkolny i katechetyczny będzie okazją do przekazania jak najlepszych słów, w jak najlepszym duchu dla uleczenia naszych ludzkich spraw.

wielki_czwartek_26_20130328_1127848742.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl