V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020 r.

1. Dziś piąta Niedziela Wielkiego Postu. Tradycyjnie w tym czasie przeżywaliśmy rekolekcje. Przygotowywaliśmy się do świąt także przez spowiedź świętą. Ten Wielki Post przychodzi nam przeżywać zupełnie inaczej. Post to także niemożliwość uczestniczenia we Mszy świętej, to także brak możliwości skorzystania z sakramentu pokuty. To wszystko jest dla nas nowym przeżywaniem Wielkiego Postu, który przez te ograniczenia jest bardziej naszym osobistym przygotowaniem do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To już nie zwyczaj świąteczny, nas wszystkich, całej parafii, ale to moja osobista i nasza domowa, rodzinna uroczystość. Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, ale ma być modlitwa przed wielkanocnym śniadaniem. Ten czas, być może bardzo dotkliwie i niespodziewanie, ale przypomina nam także o tym, że to dom ma być także Kościołem. Warto tu przypomnieć świadectwo świętego Jana Pawła II o ojcu, zapisane w książce "Dar i tajemnica": „Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium". A jeśli chodzi o spowiedź świętą, to też trzeba nam przypomnieć sobie, że czas wielkanocny trwa 50 dni, od Niedzieli Zmartwychwstania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bywa określany jako jeden dzień świąteczny, a nawet jako „Jedna Wielka Niedziela”. Jest to czas, w którym Kościół raduje się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. To w tym czasie mamy wyspowiadać się i przyjąć Komunie świętą, jak nam podpowiada przykazanie kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”. Da Bóg, że będzie to możliwe. Jak na razie zgodnie z decyzją Biskupa Tarnowskiego: „Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach”. Dlatego intencje mszalne z kaplic w Radwanie i Dąbrowicy odprawiane będą w kościele parafialnym. Oczywiście posługę dla osób z zagrożeniem życia nie obowiązują restrykcje. Dla prywatnej modlitwy kościół jest otwarty w dni powszednie od 8.00 do 16.00, a w Niedziele od 13.30 do 16.30. 
2. W tym tygodniu Msza święte wieczorna o godz. 18.00. Sprawy w Kancelarii Parafialnej załatwiamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Przypominamy, że nie będzie kwietniowego dnia skupienia dla narzeczonych. Biskup Tarnowski wydał komunikat o możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych. Tak uroczystość będzie możliwa jeśli stan epidemii zostanie odwołany i dzieci powrócą do szkół. Jednak decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych. Warunkiem uroczystości nie może być inny wzgląd jak np. rezerwacja lokali.
3. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Przypominamy, że ze względu na zaistniałą sytuację ofiary dla parafii można przesyłać na konto bankowe. 
4. Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej śp. + Zbigniewa Glicę, śp. + Stanisława Palenia. Pomódlmy się: Dobry Jezu…
5. Zachęcał nas Ojciec Święty Franciszek: „Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera”. Pomódlmy się zatem o ustanie epidemii: O Panie nasz i Ojcze, któryś jest w niebie, my dzieci tej ziemi zatrwożeni zaistniałą sytuacją, pełni ufności prosimy Ciebie, aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Pokornie prosimy Cię, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń. Błagamy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom do których już dotarł. Przyjmij do Siebie tych, którzy zmarli na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny. Błogosław tym wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu! Lekarzu naszych dusz i ciał! Ufamy, że w tej sytuacji zagrożenia, gdy czujemy się tak bezradni i osamotnieni, udzielisz nam potrzebnych łask oraz zdrowia i pokoju. Szczucińska Pani! Roztaczaj nad nami płaszcz Twej opieki. Chroń i opiekuj się nami. Prowadź nas do Jezusa, Twojego Syna i Odkupiciela człowieka. Święci Patronowie módlcie się za nami! Święta Mario Magdaleno – módl się za nami. Święty Sebastianie – módl się za nami. Święty Szymonie z Lipnicy – módl się za nami! Amen.

wielki_czwartek_24_20130328_1405064111.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl