NADWIŚLAŃSKIE DNI MŁODYCH 2018

plakat franczak v2 nowy rgbREGULAMIN TURNIEJÓW SPORTOWYCH W RAMACH 

II NADWIŚLAŃSKICH DNI MŁODYCH  
SZCZUCIN 16 CZERWIEC 2018r. – GODZ. 10.00
I. Cele:
- wychowanie przez zdrowe współzawodnictwo w rozgrywkach sportowych.
- właściwe zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zabaw i gier sportowych.
- kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży.
II. Organizator:
- Dekanalne Duszpasterstwo Młodzieży w Szczucinie oraz Stowarzyszenie „Wolontariat Św. Ojca Pio” w Szczucinie. 
III. Podczas trwania II Nadwiślańskich Dni Młodych odbędą się zawody sportowe w następujących dyscyplinach:
- piłka nożna - chłopcy
- piłka siatkowa – dziewczęta
- piłka koszykowa - chłopcy
- badminton – dziewczęta i chłopcy
1. Termin i miejsca zawodów sportowych:
a) 16 czerwca 2018 r., Godz. 10.00
b) miejsca:
- piłka nożna – chłopcy („Orlik” w Szczucinie)
- piłka siatkowa – dziewczęta i chłopcy(MOSiR w Szczucinie)
- piłka koszykowa – chłopcy („Orlik” – Szczucin)
- badminton – dziewczęta i chłopcy (MOSiR w Szczucinie)
2. Zgłoszenia:
A. Opiekun drużyny:
a. Osoba pełnoletnia zgłasza listę zawodników do Organizatora najpóźniej do dnia 10 czerwca 2018 r. Zgłoszenia można dokonać przez: tel/fax 14 643-62-26; emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod adres: Ks. Tomasz Franczak 33-230 Szczucin, ul. Rynek 19.
b. Może nim być Ksiądz lub osoba pełnoletnia przez niego upoważniona do reprezentowania Parafii.
c. Nie bierze udziału w zawodach jest tylko obserwatorem i nadzoruje przebieg zmagań swojej drużyny
3. Zawodnikiem może być:
a. Osoby w wieku 14-24 lat (nie dotyczy turnieju badmintona) legitymująca się dowodem tożsamości stwierdzającym wiek.
b. Nie zrzeszona w żadnym klubie sportowym grającym wyczynowo.
c. Posiadająca pozwolenie rodziców(oświadczenie) do udziału w konkretnych dyscyplinach sportowych(osoby niepełnoletnie).
d. Zalecane jest również (jeśli możliwe)aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie swego zdrowia, pozwalające do udziału w zawodach sportowych.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest: posiadanie zgody rodziców przez osoby niepełnoletnie, pełnoletni opiekun, dokument tożsamości oraz zalecane jest zaświadczenie lekarskie.
4. Sposób przeprowadzenia:
a. Zawody będą przeprowadzone według kategorii wiekowych i systemem „każdy z każdym” lub „pucharowym”, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
- Czas rozgrywek meczów ustala organizator.
- Drużyna wraz z opiekunem wstawia się w określonym miejscu rozgrywek nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem zawodów
a. Piłka nożna:
- zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
- zabrania się ze względów bezpieczeństwa używania korków(mogą być turfy lub halówki), drużyna ubrana w jednolite stroje.
c. Piłka koszykowa:
- zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki.
d. Piłka siatkowa:
- zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
- obuwie miękkie z białym podbiciem, drużyna ubrana w jednolite stroje
e. Badminton 
- regulamin szczegółowy poda prowadzący turniej oparty o przepisy Polskiego Związku Badmintona.
5. Ilość zawodników
a. Piłka nożna:  6 zawodników i 3 rezerwowych
b. Piłka siatkowa: 6 zawodniczek i 3 rezerwowe
c. Piłka koszykowa: 5 zawodników i 3 rezerwowych
d. Badminton: zawody indywidualne(ilość zawodników ustalona według liczby zgłoszonych do udziału w turnieju i ograniczona czasem)
6. Nad poprawnością każdej dyscypliny czuwać będą znający zasady sędziowie.
7. Kary regulaminowe
a. Za wulgarne wyrażenia się podczas rozgrywek i negatywne zachowywanie się w miejscu turnieju, sędzia lub organizator może ukarać zawodnika  karą regulaminową albo dyskwalifikacją.
8. Zabrania się:
a. Zgłaszania drużyn nie mających nic wspólnego z grupami młodzieżowymi działającymi przy parafiach lub w szkole nie współpracujące z parafią w działaniach duszpasterskich.
b. Podczas rozgrywek i całego czasu trwania turnieju spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów.
9. Zasady finansowania.
Koszty organizacyjne w tym jeden posiłek pokrywa organizator, zaś koszty dojazdu zgłaszające parafie lub szkoły(według ustaleń z dyrekcją lub zawodnikami).
10.  Nagrody:
a. Za miejsca I-III zespoły otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca dalsze dyplomy.
b. W zawodach indywidualnych za I, II i III miejsce medale i dyplomy lub puchary.
11. Postanowienia końcowe.
- Interpretacja przepisów i regulaminu należą do organizatorów.
- START w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
- Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy Regulamin Turnieju oraz poniższą klauzulę:
  ''Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję, Internet.''
  ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 133, poz. 883 i Art. 81 UstPrAut./
- Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
 - Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
- Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone z własnej winy.
wielki_czwartek_7_20130328_1917803027.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl